עדכון נפשות - מגורים פרטי

 

רקע:

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 אשר נקבעו לאחרונה על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, תאגיד "יובלים בשומרון" יבצע עדכון נפשות במערכת התאגיד, ( להלן " הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

 

הסבר אודות עדכון מספר הנפשות:

במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2016 חולקו מכתבים בכלל בתי האב הפרטיים המשמשים לצרכי מגורים באריאל ובקרני שומרון .

 המכתבים כללו מידע בדבר מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) לעומת, מספר הנפשות המעודכן ברישומי התאגיד. כך שככל שישנה אי התאמה בין הרישומים, התבקשו התושבים לבצע עדכון של מספר הנפשות המתגוררות בבית האב.

 

כל תושב קיבל מכתב ע"פ נתוניו האישיים ומס' מזהה אישי 

 

"הכמות המוכרת"

כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך לתאגיד. הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך.

 

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או דיווח של שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור, החל מיום 1.1.2013, על שתי נפשות.

 

לביצוע עדכון הנפשות

בכדי להנות  מתעריפי מים מוזלים בהתאם למספר הנפשות המתגוררים בנכס , יש למלא טופס הצהרה על מספר נפשות.

שרות לקוחות | עדכון נפשות

לטופס  "הצהרת מספר נפשות יש לצרף:

 

תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.

לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.

אם הבקשה נוגעת  למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים ( חוזה שכירות).

במידה והתושב רשום במרשם האוכלוסין בעיר שאינה אריאל / קרני שומרון, יש לצרף אישור       (היעדר הקצאה) התאגיד ממקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין (ת.ז) על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

 

לתשומת לבך, הנך רשאי בכל עת לפנות בבקשה בכתב לשינוי מספר הנפשות  המוכר בצירוף טופס דיווח והאסמכתאות הנדרשות באמצעות מחלקת שירות הלקוחות / גביה של התאגיד.

                                                                                              

 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

תאגיד " יובלים בשומרון 2003 בע"מ"

 

מידע נוסף

 

כללי-המים-קביעת-כמות-מוכרת-תשעו-2016.doc

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים