טפסים

Enter your text here

Enter your text here

  • עדכון נפשות - חרבות ברזל

טופס מקוון​

Enter your text here

Enter your text here

  • בקשה לדחיית תשלום - חרבות ברזל

טופס מקוון​

Enter your text here

Enter your text here

  • בקשה להחלפת צרכנים - שכירות
  • כתב התחיבות לתשלום החוב

טופס מקוון​

Enter your text here

Enter your text here

בקשה לביצוע שינויים במערכת המים או הביוב

טופס מקוון​

Enter your text here

Enter your text here

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

טופס מקוון

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים