מידע לתושב | ביטחון מים בשעת חירום

מוכנות תושבי הערים אריאל וקרני שומרון לשעת חירום

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע בין היתר גם בתשתיות המים והביוב.

תאגיד "יובלים בשומרון" נמצא בכוננות מתמדת למתן מענה בשעת חירום בתחום המים והביוב.

בעמוד זה ניתן למצוא הגדרות של מצבי חירום ודרכי הטיפול בהם, בנוסף, את רשימת התחנות לחלוקת מים בחירום.

 

עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים

על מנת למזער את תחושת הלחץ בשעת חירום, וכן להימנע מיציאה מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בבית מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש יממות (אין חובת שימוש במים מינרלים, ניתן להשתמש גם במי ברז).

אחת לחודש יש לחדש את מי הברז בבקבוקים המיועדים לשעת חירום במים טריים. מומלץ להשתמש בכמות המים שהוחלפה לשימושים נוספים בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לחדשם בהתאם לזמן התפוגה המופיע על הבקבוקים ועל פי הוראות היצרן.

 

הגדרות מוכנות לשעת חירום

פגיעה במערכות מים וביוב יכולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה, עם זאת, גם בעת רגיעה וללא התרעה מוקדמת וזאת כתוצאה מרעידות אדמה, או לחילופין תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים.

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ההיערכות הנדרשת. היערכות מקדימה תאפשר מזעור נזקים וחזרה מהירה ככל הניתן לשגרה.

חשוב להתעדכן ולשמור על מודעות בנושא, כך שאם יוכרז מצב חירום ע"י רשות המים, תדעו מה משמעותו ותכירו את הפעילויות המבוצעות ע"י התאגיד והרשות המקומית על מנת להמשיך ולספק את כלל השירותים הנדרשים לתושבים.

בנוסף, בעמוד זה מוצגת מפה של תחנות חלוקת המים ברחבי הערים אריאל וקרני שומרון במצבי חירום. בשעת חירום, התאגיד יפעל לעדכון התושבים במיקום התחנות הפתוחות בכלל אמצעי התקשורת העומדים לרשותו.

 

פירוט מצבי החירום והטיפול בהם

הפעילות העיקרית של תאגיד "יובלים בשומרון" במצבי חירום מתייחסת לאפשרויות אספקת המים ברחבי הערים אריאל וקרני שומרון. כמו כן, הפעולות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת לשמור ככל שניתן על אמינות וזמינות אספקת המים, לרבות באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל, מבצע התאגיד פעולות נוספות לטיפול בתשתיות המים במהירות המרבית.

 

מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים

במצב זה צפויים קשיים באספקת המים בעקבות ירידת לחצים וזאת כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. יודגש, כי מערך חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות הממשלה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש לכ- 80 ליטרים ליממה לכלל הצרכים.

תאגיד יובלים בשומרון ישלוט על ויסות המים ברחבי הערים, כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים תהיה מזערית.

בבתי התושבים הקושי יתבטא בהפסקות מים לסירוגין, וזאת על מנת לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את כמות המים המגיעה להם, לחלופין, לחץ המים יפחת ויהיה נמוך מהרגיל.

במצב זה, כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות נוספות הצורכות כמויות מים רבות אך אינן חיוניות בעת חירום.

 

מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, אשר לא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן, יתכנו מצבים של פגיעה באיכות המים, מצב אשר ימנע בחלק משכונות העיר שימוש במי הברז לצרכי שתייה, עד לפתרון הבעיה.

על פי הנחיות הממשלה, כמות המים שתסופק לכל תושב המנותק מאספקת המים הינה כ- 20 ליטרים לנפש ליממה.

תאגיד יובלים בשומרון יערך לחלוקת מים באזורים שיפגעו במצב זה, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר, על פי תכנון קבוע מראש ובהתאם לפריסת תחנות חלוקת מים כפי שמופיע בתמונה המצורפת מטה.

התושבים יתבקשו לגשת לתחנת חלוקת המים הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במכלי קיבול. מאחר ואזור ניתוק המים אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, וזאת כדי להתמודד באופן מיטבי עם כל תרחיש.

 

קישורים נוספים

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים