מידע לתושב | בדיקת איכות המים ברשת הפרטית

סכום תקנות לדיגום ובדיקות איכות מי השתייה בבית הצרכן בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיות של משרד הבריאות ורשות המים.

 

 • הצרכן רשאי לבקש בדיקות איכות מי השתייה בביתו אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים בטבלה שלהלן:
 • מובהר כי לספק המים אין אחריות על הצנרת והאביזרים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או בהחזקת הצרכן.
 • לביצוע דיגום ובדיקת מים ניתן לפנות גם למעבדות מוכרות ולדוגמים מוסמכים כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות
 • לטיפול במערכת המים הביתית ניתן לפנות ליועצים בתחום צנרת ואיכות מים.
 • צרכן המבקש בדיקות כאמור, יגיש לחברה בקשה בכתב ובה יפרט את הגורמים הנדרשים על ידו לבדיקה (ראה סעיף 1), את הסכמתו והצהרתו לעריכת הבדיקות על ידי החברה וכן את התחייבותו לשלם בעד הבדיקות המפורטות.
 • החברה תבצע את הבדיקות הנדרשות תוך 60 ימים ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות. החברה תתאם עם הצרכן את המועד לביצוע הבדיקות.
 • הדיגום והבדיקות יתבצעו בברז אחד בלבד בבית הצרכן, בד"כ בברז הנמצא בשימוש שגרתי, בברז המים הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח, ובבניינים ציבוריים, על הדוגם לבחור ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
 • הדיגום יעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות. תקנות דיגום בבית הצרכן.
 • הדיגום יתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות (עדיף לאחר הלילה). על הדוגם להנחות את מזמין הבדיקה להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני הדיגום.
 • בדיקות הכלור מתבצעות לפי ההוראות בבית הצרכן. לגבי שאר הבדיקות המופיעות בסעיף 1, יילקחו דגימות לביצוע הבדיקות במעבדה.
 • החברה תשלח לצרכן בדואר רשום את תוצאות הבדיקות תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות מהמעבדה.
 • במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן, ביצוע הבדיקה החוזרת המומלצת אינו באחריות ספק המים.
 • במקרים בהם תוצאות הבדיקות מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו, החברה תצרף גם תוצאות הבדיקה האחרונה שנערכה באותם גורמים בברז הדיגום במערכת אספקת המים המצוי בתחום הקרוב ביותר לנכסו של הצרכן.
 • במקרים בהם תוצאות הבדיקות מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו, תצרף החברה את ההנחיות של משרד הבריאות לטיפול והמופיעות גם במסמך זה ובאתר האינטרנט של החברה.
 • להלן ההמלצות של משרד הבריאות לפעולה במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן.
 • לטיפול במערכת המים הביתית ניתן לפנות ליועצים בתחום צנרת ואיכות מים.
 • להלן המלצות כלליות של משרד הבריאות להרגלי צריכת מים:  
 1. יש להקפיד על התקנה ושימוש באביזרי שרברבות תקניים, העומדים בדרישות תקנות התכנון והבניה, ת"י 5452      
 2. יש להימנע מצריכת מים ראשונים לשתייה ובישול לאחר שעמדו זמן רב במערכת (למשל אחרי לילה).
 3. הימנעות ככל האפשר מצריכת המים החמים לשתייה ובישול.
 4. הימנעות מצריכת מים לשתייה ובישול בעלי עכירות גבוהה או צבע.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים