תאגיד המים והביוב האזורי "יובלים בשומרון בע"מ" הינו תאגיד רב רשותי המשרת את תושבי העיר אריאל והמועצה המקומית קרני שומרון .

התאגיד הוקם בשנת 2003 על פי חוק התאגידים . בימיו הראשונים נקרא התאגיד "מי אריאל" בע"מ ושירת את תושבי העיר אריאל בלבד. בחודש מרץ 2008 הצטרפה לתאגיד המועצה המקומית קרני שומרון , עקב כך שונה שם התאגיד "ליובלים בשומרון 2003 בע"מ" .התאגיד אחראי, ברשויות אותן הוא משרת, לכל נושאי המים והביוב . הבעלות על התאגיד נחלקת בין עיריית אריאל (72% מהבעלות), לבין המועצה המקומית קרני שומרון (28% מהבעלות).

 

"יובלים בשומרון 2003 בע"מ" קונה את המים מחברת מקורות ומוכר אותם לציבור הצרכנים. התאגיד מזרים לעיר אריאל כמיליון שמונה מאות מ"ק מים בשנה, ועוד כשמונה מאות אלף מ"ק בשנה נצרכים ע"י תושבי קרני שומרון. בהמשך מפונים המים, כשפכים, דרך תשתיות הביוב, מבתי התושבים, בתי העסק והמוסדות השונים, אל מתקני הטיהור של התאגיד.

 

יובלים בשומרון 2003 בע"מ נותן שירותי מים וביוב לכ- 42,000 צרכני מים;

כ- 20,000 תושבי אריאל, כ- 8,500 תושבי המועצה המקומית קרני שומרון

וכ-13,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל.את השירותים מספק התאגיד בעזרת 10 עובדים מסורים. עובדי התאגיד אחראים על; תחזוקת רשת המים והביוב הכללית באריאל ובקרני שומרון, חיבור ציבור הצרכנים לרשת, דאגה לאספקה שוטפת של מים זמינים ובאיכות גבוהה לתושבים. טיפול שוטף מהיר ומקצועי בתקלות. בנוסף אחראים עובדי התאגיד על גביה יעילה, על ניהול יעיל של כספי התאגיד ושימוש מושכל בכספים על מנת לפתח את משק המים. בכלל זה -, חידוש מושכל של תשתיות, החדרת טכנולוגיות חדשות ושיפור מתמיד של רמת השירות.

אודות | פרופיל החברה

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים