אודות | איכות ותקנים  

תחום האיכות הוגדר ע"י הנהלת התאגיד כיעד מרכזי אשר ילווה אותנו מידי שנה.

הגדרת יעד האיכות כחלק מהאסטרטגיה העסקית של התאגיד מהווה הצהרה,

במסגרתה אנו חותרים להטמעת האיכות בכלל התהליכים והפעילויות שמקדם התאגיד.

 

מידי שנה מקדם התאגיד את התהליך לאשרור תו תקן בינלאומי. לאיכות ומצוינות, ותו תקן לאבטחת מידע.

במסגרת התהליך התקיימו במהלך השנים ע"י בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי אשר סקרו ובחנו את תהליכי העבודה בתאגיד, בדגש על מערכות הבקרה בתחומי הפעילות השונים של התאגיד.

קבלת תו התקן מהווה אסמכתא בדבר השיפורים הארגוניים המשמעותיים שבוצעו בתאגיד.

 

 

 

 

התאגיד מוסמך לתקן ISO 9001  - בתחום אספקת מים, תחזוקה, שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב >>

 

התאגיד מוסמך לתקן 27001 ISO-  ניהול אבטחת מידע >>

 

 

 

 

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים