שקיפות סביבתית | דוח איכות המים

אריאל

קרני שומרון

למידע נוסף ולתוצאות איכות המים בנקודת הדיגום הקרובה לביתכם,
ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות,  לחצו >  ,למערכת המים שלי.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים