מכרזים ופרסומים | מכרזים

תאגיד יובלים בשומרון מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד, לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים, הינם הרכוש הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר התאגיד.​

 

לשאלות והבהרות בנושא מכרזי קבלנים ונותני שירות

ניתן לפנות לרכזת  רכש והתקשרויות בתאגיד:

כתובת: רחוב המלאכה 6, אריאל, מיקוד 407000

טלפון: 03-9365661

פקס:  03-9068675

דוא"ל: water@yuvalim-sh.co.il

 

 

פרסום מכרזים

מכרז פומבי מס' 2/2019

עבודות נגרות

מכרז פומבי מס' 2/2019

נספחים ג' ו-ד'

מכרז פומבי מס' 3/2018

תפעול שוטף ואחזקת מערכות המים והביוב יובלים בשומרון 2003 בע"מ

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים