מכרזים ופרסומים | מכרזים

תאגיד יובלים בשומרון מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד, לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים, הינם הרכוש הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר התאגיד.​

 

לשאלות והבהרות בנושא מכרזי קבלנים ונותני שירות

ניתן לפנות לרכזת  רכש והתקשרויות בתאגיד:

כתובת: רח' הבנאי 6 ,מתחם מגה אור , קומה 3 אריאל

טלפון: 03-9365661

פקס:  03-9068675

דוא"ל: water@yuvalim-sh.co.il

 

 

פרסום מכרזים

פניה מס' 02/24 לקבלת הצעות מחיר - למתן שרותי יעוץ הנדסי

תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 - פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 01/24 - למתן שירותי יעוץ בניהול פעילות ניטור שפכי תעשייה

פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 01/24 – למתן שירותי ייעוץ בניהול פעילות ניטור שפכי תעשייה​

קול קורא – להגשת הצעות להכלל במאגר התאגיד ,מתכננים – מפקחים – מודדים ויועצים​

קול קורא מס' 06/2023 – בקשה לקבלת הצעות מחיר לכתיבה וליווי מקצועי במכרזי תשתיות .​

קול קורא מס 3.23 לקבלת הצעות מחיר – מכירת רכב בבעלות התאגיד.​

תשובות לשאלות לקול קורא מס' 2/2023​

קול קורא מס 02/2023 – שירותי יעוץ בנושא מכוני טיהור שפכים.

מכרז פומבי 01/2023– מתן שירותי צרכנות מים וקבלת קהל
 שאלות הבהרה מס' 1​

מתן שרותי צרכנות מים וקבלת קהל במחלקת הגבייה​

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 4/23​

מכרז מס 4.2023​

בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ הנדסי​

מכרז פומבי 

מכרז פומבי מס 02/2022 - למכירת רכב שבבעלות החברה

מכרז פומבי 

מכרז פומבי מס 02/2022 - למכירת רכב שבבעלות החברה

מכרז פומבי 

מכרז פומבי מס 02.2021 - שדרוג מערכת שליטה בקרה ותחזוקה באריאל​

נספח

דוגמא למודלים של תוכנה הנדרשים בפרויקט - נספח א - מפרט טכני​

מכרז מס 3.20

למתן שירותיים משפטיים בתחום הגביה

פניה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הנהלת חשבונות​

קבלת הצעות מחיר למתן שירותי הנהלת חשבונות​

פניה למתן הצעות שרותי אכיפה משפטיים​

לאחר יועמ"ש יועץ ביטוח​

מכרז מסגרת מס 2.2020​

לביצוע עבודות פרויקטים תשתיות מים וביוב​

אספקת שירותים ורכישת מדי מים​

אספקת שירותים ורכישת מדי מים למערכת קריאה מרחוק - התקשרות עם ספק יחיד​

מכרז פומבי מס' 2/2019

עבודות נגרות

מכרז פומבי מס' 2/2019

נספחים ג' ו-ד'

מכרז פומבי מס' 3/2018

תפעול שוטף ואחזקת מערכות המים והביוב יובלים בשומרון 2003 בע"מ

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים