מידע לתושב | חוקים ותקנות

במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, אנו מחויבים לאמות מידה, כפי שקובעת מעת לעת הרשות הממשלתית למים וביוב.

 

התאגיד, בדומה לכל תאגידי המים במדינה, כפוף לרשות המים.

 

ניתן לפנות לרשות המים באמצעות טופס מקוון

 

פקס: 03-7605702

טלפון: 076-5300905

כתובת למשלוח דואר: יחידת פניות הציבור, רח' בנק ישראל , בניין ג'נרי 2 ירושלים , ת.ד. 20365, תל אביב-יפו, 6120301

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים