• להיות משק מים וביוב מוביל, ממוסד אירגונית ותשתיתית, המספק מים איכותיים ומטפל בשפכים, תוך מתן שירות איכותי ללקוחותיו.

  • שרות וניהול- רמה גבוהה ושאיפה למצוינות בשרות איכותי, אדיב ומקצועי.    השרות כולל שיפור וייעול מערך ההסברה והשרות לצרכנים, הפצת מידע עדכני ורלוונטי והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד של איכות השרות. 
  • אספקת מים לכל הצרכנים באיכות ובכמות, בשגרה ובחירום.
  • עמידה באמות המידה שנקבעו ע"י הגופים המוסמכים לגבי מענה מקצועי בזמן ושרות מוקד תקלות 24/7.
  • להבטיח כי ההכנסות ממתן שרותי אספקת המים והביוב יופנו להשקעות במערכת המים והביוב, להפעלתן של התשתיות ולמתן שרות מיטבי. 
  • ביצוע עבודות תחזוקה באופן תדיר.
  • ביצוע עבודות שיקום ופיתוח לתשתיות המים והביוב.
  • בקרת שפכי תעשייה ושמירה על איכות הסביבה.
  • הקטנת פחת המים.

אודות | אמנת התאגיד 

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים