מכרזים ופרסומים | חדשות שוטפות

הודעה בנושא : הגשת מסמכים למכרזים 3/20 – 4/20

מבדיקה של רשימת מקומות העבודה המחורגים נמצא כי ביצוע משלוחים ו/או מוניות הוחרגו מהתקנות.

במצב דברים זה יש אפשרות להעברת מסמכי ההליך לידי התאגיד.

עם זאת מציע שאינו רוצה ליטול איזה שהוא סיכון יכול לבצע את ההגשה עוד היום בשעה 16:00 .

 

 

דחיית מועד הגשת ההצעות למכרזים 3/20 ו-4/20 

 

ועדת המכרזים של התאגיד מבקשת להודיע,

על דחית מועד אחרון להגשת ההצעות, למכרז 4/20 – שירותי הנהלת חשבונות ,

על דחיית מועד אחרון להגשת למכרז מס' 3/20 למתן שירותים משפטיים בתחום הגביה,

עד לתאריך ה- 12.1.2021  בשעה 11:00.

 

תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מכרז 3/20

 

 

תשובות לשאלות הבהרה מכרז מס' 3/20

 

 

תשובות לשאלות הבהרה מכרז מס' 4/20

 

 

הודעה בדבר קיומו של מפגש מציעים נוסף

 

 

מסמך הבהרות מספר 1

 

 

הודעה על מעבר המשרדים כולל מחלקת שירות לקוחות וגבייה

 

 

תאגדי המים והביוב האזורי "יובלים בשומרון " עבר למשכנו החדש.

רח' הבנאי 6, אריאל, מתחם מגה אור, קומה 3.

מוקד 106 ומוקד בירורים ותשלומים עומד לשירותכם בכל עת בטלפון חינם 1800-800-511

 

27.03.2019

"מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגיד מים וביוב , כל צרכן מים וביוב ביתי בלבד אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים"​

המבצע יתקיים בתקופה שבין 02.04.2019 – ועד סוף שנת 2020

ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות וגבייה 1800-800-511

מענה אנושי– 2, אריאל– 1, קרנ"ש- 2.  לפרטים נוספים לחץ>

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים