הנדסה ותפעול | הנדסה

תחום הביוב

 

ביוב ושפכים הינם מי שתייה שנפלטים לצנרת הביוב לאחר שימוש במגורים או בתעשייה.

 

הולכת שפכי הביוב נעשית באמצעות מערכת צינורות תת קרקעיים, אשר מיועדת לנקז את השפכים מהרשת הפרטית, להעבירם לרשת העירונית ומשם לתחנות שאיבת ביוב.בתחנות אלו, עוברים השפכים טיפול ראשוני ולאחר מכן מוסנקים למט"ש מכון טיהור שפכים, שם המים עוברים תהליך טיהור שניוני.

 

מערכת הביוב – תוכניות פיתוח

מערכת הביוב עוברת מקצה שיפורים והתאמות מקומיות ע"פ הצורך הנדרש לפתרון סילוק השפכים זאת במסגרת חיבור אריאל לשפד"ן.לתאגיד קיימות תוכניות לפיתוח מערכות הביוב ולהחלפת קווים קיימים, הן במסגרת עבודות הפיתוח השוטפות של התאגיד והן במסגרת פיתוח ובניה חדשה של בתי מגורים, מוסדות, תעסוקה ותעשייה.

 

תשלום בגין ביוב

התשלום הנגבה עבור הטיפול בביוב הוא בעבור אחזקה שוטפת, אחזקת שבר ופיתוח והתקנת קווים חדשים בהתאם לתוכניות הפיתוח של העיר.

 

איכות הסביבה

תאגיד "יובלים בשומרון 2003", הדוגל בשמירה ובהגנה על איכות המים ועל איכות הסביבה, דואגת לטיהור מי השפכים למי קולחין.

 

אחזקה שוטפת של רשת המים והביוב

שטיפת קווים יזומות - התאגיד נלחם בסתימות ובגלישת קווי הביוב העירוניים. התאגיד פועל במסגרת תכנית תלת שנתית ומבצע שטיפות יזומות בקווי הביוב העירוניים. מטרת הפרויקט היא מניעת הצטברות מגבונים ושומנים אשר יכולים לגרום לסתימות בקווי הביוב.

זכרו, השלכת מגבונים היא הגורם העיקרי להיווצרות סתימות במערכת הביוב הפרטית והעירונית.

מגבונים ופריטים שאינם מתכלים יש להשליך לפח האשפה ולא לאסלה!

 

מערכת הביוב באריאל ובקרני שומרון

מערכת הביוב בנויה ממאספים ראשיים ומשניים אשר אוספים את שפכי הערים באזורי מגורים ובאזורי תעשיה ומזרימים את השפכים למאספים אזוריים. הקווים המאספים מוליכים את השפכים לתחנות שאיבת ביוב הפרוסות בפאתי אריאל וקרני שומרון ומהם למתקן טיהור השפכים.  

 

תחנות השאיבה

בתחום התאגיד פרוסות 2 תחנות שאיבת ביוב:

 

  • תחנת  שאיבה באריאל
  • תחנת שאיבה בקרני שומרון.

 

מתקן טיהור שפכים

  • בבעלות התאגיד 2 מתקני טיהור שפכים

 

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים