הנדסה ותפעול | השקעות

חלק מהפרויקטים לשיקום ושדרוג ב- 2019

תמונות במהלך העשייה,

מבט ממעוף הציפור על חלק מהפרויקטים שהסתיימו אריאל:​

המשך החלפת צנרת מים ברח' הנגב

 בקוטר 8" ו- 3" ובאורך כ- 400 מ'

לטובת שיפור ואיכות השרות לתושב

החלפת צנרת מים ברח' הנגב באריאל ​

אורך קו המים שהוחלף כ- 500 מטר

לצורך שיפור השרות לתושב 

החלפת צנרת מים ישן בחדש ברחוב ההגנה באריאל​

מבט ממעוף הציפור על חלק מהפרויקטים שהסתיימו קרני שומרון:​

המשך החלפת קו מים ראשי ברחובות כלנית ורקפת בקרני שומרון ​

החלפת קו מים ראשי ברחובות כלנית ורקפת בקרני שומרון ​

באורך של כ - 1000 מטר,  חלק משיפור ואיכות לתושב ​

החלפת צנרת מים ישן בחדש ברחוב השקמה בקרני שומרון​

באורך כ - 600 מטר, חלק משיפור ואיכות לתושב .

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים