הנדסה ותפעול | השקעות

חלק מהפרויקטים לשיקום ושדרוג ב- 2020

תמונות במהלך העשייה,

החלפת קו מים ברח' אורי בראון​

המשך אורי בראון - צנרת מים​

 

החלפת צנרת מים ברח אורי בראון ​

החלפת צנרת מים באורי בראון וחיבור מונים דירתיים​

החלפת קו מים ברח' הפסגה​

המשך הפסגה צנרת מים

המשך הפסגה

החלפת צנרת מים ברח הפסגה

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים