הנדסה ותפעול | השקעות

סכום שנתי לביצוע פרויקטים לשיקום ושדרוג שבוצעו באריאל ובקרני שומרון בשנת העבודה 2019.

 

פרויקטים שהסתיימו אריאל:

החלפת קו מים ברח' ההגנה

א.   החלפת קו מים ברח' הנגב שלב א'.

ב.   החלפת קו מים ברח' הנגב שלב ב'.

ג.   הקמת קו מאסף ביוב ראשי בפארק הוואדי במקביל לדרך רון נחמן.

 

עלות ההשקעות באריאל כ- 2,100,000 מלש"ח  

 

 

פרויקטים שהסתיימו בקרני שומרון.

א.   החלפת קו מים ראשי ברחוב כלנית ורקפת באורך של כ 1000 .

ב.   החלפת קו מים ברחוב השקמה באורך כ - 600 מטר .

 

עלות ההשקעות בקרני שומרון כ- 1,335,000 מלש"ח

 

התאגיד עמד בתוכניות ההשקעות המחייבות שהוגדרו ע"י רשות המים .

התאגיד השקיע בשיקום ושדרוג מערכות מים וביוב כ- 3,435,000 מלש"ח

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים