הנדסה ותפעול | השקעות

סכום שנתי לביצוע פרויקטים לשיקום ושדרוג שביצע התאגיד בשנת העבודה 2020

 

א. החלפת קו מים בצומת הפסגה אורי בראון.

ב. החלפת קו מים ברחוב אורי בראון צומת עצמאות.

ג. שיקום קו ביוב בפארק הוואדי – מאסף דרומי.

ד. חיבור קו ביוב מאורי בראון למאסף דרומי.

ה. שידרוג מערכת חשמל במתקן טיהור עירוני.

 ו.  החלפת מדי מים תקופתיים.

 

עלות ההשקעות כ- 3,659,000 מיליון שקל בשיקום תשתיות מים וביוב .

 

התאגיד עמד בתוכניות ההשקעות המחייבות שהוגדרו ע"י רשות המים .

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים