הנדסה ותפעול | הנדסה

 

מכון טיהור שפכים (מט"ש) 

 

 לתאגיד יובלים בשומרון ישנו שני מכוני טיהור שפכים בבעלותו, מכוני הטיהור  ממוקמים בתחום השיפוט של עיריית אריאל.

 

המכון, מהווה למעשה את השלב השני בניקוי וטיהור השפכים המגיעים מתחנות שאיבת הביוב. השלב הראשון, מתבצע בתחנות וכולל ניקוי של השפכים ממגבונים, סמרטוטים וגורסת.

במט"ש, מבוצע שלב טיהור הקולחין ברמה שניונית.

בקרני שומרון, השפכים עוברים תהליך ביולוגי, אשר בסופו מתאפשרת העברתם אל חברת "קולחי שומרון", שם מתבצע טיהור שלישוני, המאפשר את שימושם לטובת השקיה חקלאית לשימוש שטחים חקלאיים וגינות עירוניות.

המכון נמצא במסגרת ניהול חברת קולחי שומרון.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים