הנדסה ותפעול | הנדסה

מונעי זרימה חוזרת ( מז"ח)

 

התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

ע"פ תקנות "בריאות העם", בתי עסק ובתי מגורים שהוגדרו לכך, מחויבים בהתקנות מז"ח.

 

חשיבות המז"ח:

התקנת אביזרים מונעי זרימה חוזרת הם האמצעי למנוע הרעלה ו/או זיהום המוני של מי שתייה, כאשר הם חוזרים ממערכת המים הפרטית למערכת המים העירונית.

 

כיצד המכשיר פועל ?

מז"ח מונע זרימה חוזרת מהרשת הפרטית לרשת העירונית של אספקת המים. כשמי השתייה עוברים את האביזר, הם אינם מסוגלים לחזור אל רשת האספקה המשותפת לבניינים השכנים.השסתומים נפתחים לכיוון אחד וננעלים בכיוון השני ההפוך.

 

מי מחויב בהתקנת מז"ח ?

תקנות בריאות העם 2013 הגדירו את העסקים ובתי המגורים המחויבים בהתקנת מז"ח.וכן בבדיקת האביזר מידי שנה ע"י בודק מוסמך ושליחת העתק תעודת הבדיקה אל רשויות הבריאות המוסמכות.

הזנחה של חובה זו הינה עבירה על החוק ועלולה לגרור בנוסף להליכים משפטיים וסגירת המקום ע"י רשויות הבריאות.

הוכנה תכנית למיפוי מזח"ים, שמטרתה הינה שיפור והרחבת הבקרה על מערך המז"חים אריאל וקרני שומרון.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים