הנדסה ותפעול | הנדסה

אודות מחלקת תפעול

 

 פעילות מחלקת התפעול:

  • אחריות על אחזקת רשת המים העירונית, מתן מענה למפגעי מים ותיקונם תוך וידוא אודות עמידה בסטנדרטים ובלוחות הזמנים.
  • אחריות על אחזקת רשת הביוב העירונית, ווידוא תקינותה, עמידותה וניקיונה.
  • אחריות על איכות המים ברשת המים העירונית, ביצוע בקרה על איכות המים ובדיקות תקופתיות.
  • אחריות על תפעול ואחזקת מתקני המים והביוב באריאל ובקרני שומרון.
  • אחריות ובקרה על התקנת מז"חים (מונעי זרימה חוזרת) בנכסים המחויבים במז"חים וביצוע ביקורת אחת לשנה אודות בדיקת וכיול המז"ח.
  • אחריות על תקינות הקווים המאספים לתחנות הביוב ולמט"ש (מתקן טיהור שפכים).
  • אחריות על ביצוע עבודות שדרוג ואחזקת קווי מים וביוב.
  • אחריות על ביצוע הזנות והקמת מערכות מדידה עבור צרכנים.
  • אחריות על ביצוע הדברות ברשת הביוב העירונית כנגד מזיקים.

 

מחלקת התפעול פועלת בשלוש רמות:

תחזוקת שבר- מתן מענה לכלל הפניות אודות מפגעי מים וביוב ברשת העירונית. בתוך כך מתן מענה 24/7, תוך עמידה בSLA ומתן פתרונות מידיים לאי אספקה סדירה של מים לבתי התושבים.

 

טיפול מנע - התאגיד מכין ומבצע תכנית שנתית לטיפול מניעתי במערכות המים והביוב העירוניות. דבר המתבטא בשטיפה וניקיון של קווי ההולכה ושוחות הביוב, החלפת קווי מים עירוניים כאשר מזוהה עלייה בהיקף הפיצוצים בקווים אלו, שדרוג קווי אסבסט לקווי PEX או פלדה, צילום קווי ביוב הנחשדים כבעייתיים, הדברה של שוחות ביוב עירוניות על פי תוכנית עבודה שנתית, אפיון וטיוב נתוני המערכת תוך כדי השלמת שוחות חסרות החלפת מגופים תקולים וסידור מערכות המדידה.

 

תחזוקה צפויה - במסגרת פעילות התאגיד לשיפור השירות, נעזר התאגיד בתשתיות טכנולוגיות ובעזרים טכנולוגיים מתקדמים בכדי לצפות בעיות ומפגעים עתידיים ולטפל בהם בטרם הם הופכים למפגע.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים