הנדסה ותפעול | הנדסה

אודות אגף הנדסה

 

אגף ההנדסה אחראי על אספקת מים, הולכת שפכים, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב, איכות מים, איכות שפכים, אספקת מים בשעת חירום, ביטחון מים, פחת וצרכנות מים, דמי הקמה ותוכניות סניטריות.

 

האגף מספק מענה מלא ומקצועי כל העת לתושבי אריאל וקרני שומרון בדבר שירותי אספקת מים, באיכות הנדרשת וע"פ הסטנדרטים של רשות המים והתקנות. האגף אחראי במקביל לאיסוף, הולכה וטיפול בשפכים. בנוסף, על מנת לשמור על איכות מים תקינה במהלך כל ימי השנה, מבוצעות דגימות מים ברחבי הערים אריאל וקרני שומרון וזאת בהתאם לתכנית שנתית המאושרת ע"י משרד הבריאות.

כמו כן, אחראי האגף לפיקוח על התקנת מז"חים, כיולם ובדיקתם אחת לשנה כפי שהוגדר בתקנות בריאות העם 2013.

באגף ישנו  מערכות שליטה ובקרה בכל  מתקני שאיבת המים והביוב באריאל ובקרני שומרון. מערכת זו מאפשרת למהנדס התאגיד אפשרות שליטה בזמן אמת במתקני המים והביוב וזיהוי תקלות במהירות ובזמן מינימלי.

אגף ההנדסה אחראי על יישום תוכניות אב למים ולביוב, שאושרו על ידי כלל הגורמים הרגולטורים והסטטוטוריים, וכן ליישום תכנית פיתוח רב-שנתית של תשתיות מים וביוב. מתוך תוכניות אלה נגזרות תוכניות עבודה שנתיות. במסגרת זו, מיום הקמת החברה הושקעו עשרות מיליוני שקלים בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב באריאל ובקרני שומרון. מידי שנה התאגיד משקיע כ – 4 מלש"ח בהשקעות בתשתיות צמודות ובתשתיות על, בדגש על שיקום ושדרוג תשתיות קיימות. מאז הקמת התאגיד הושקעו כ-45 מיליוני שקלים בשיקום ושדרוג תשתיות.

אגף ההנדסה אחראי על החלפות תקופתיות של מדי מים והתקנת מדי מים חדשים באריאל ובקרני שומרון, וזאת בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים) התשמ"ח - 1988.

אגף ההנדסה מטמיע חידושים טכנולוגיים כגון: צילום קווי ביוב, איתור דלף מים באמצעות צילון קווים, וכלים טכנולוגיים נוספים בתחום תשתיות המים והביוב כדי להבטיח את אמינות וזמינות אספקת המים ושמירה על איכות המים, תוך חיסכון במשאבים.

 

צוות העובדים

באגף ההנדסה מועסקים 6 עובדים. להלן התפקידים המרכזיים באגף:

 

  • מנהל אגף הנדסה - עדי לייב

  • מנהל התפעול אזורי - רוסטיק בגייב
  • אחראית פחת וצרכנות מים - ילנה אלטיניקוב
  • אחראי חירום, ביטחון מים ושפכי תעשייה

 

אספקת מי שתייה

מקורות המים לערים אריאל וקרני שומרון מגיעים מחברת מקורות.

תאגיד "יובלים בשומרון 2003" מספק לערים שבתחום אחריותו מי שתייה באיכות גבוהה.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים