הנדסה ותפעול | השקעות

סכום שנתי לביצוע פרויקטים לשיקום ושדרוג שבוצעו באריאל ובקרני שומרון בשנת העבודה 2017.

 

פרויקטים שהסתיימו אריאל:

א. השלמת קו הביוב במרכז לפיתוח מנהיגות.

ב. שיקום קו הביוב ברח' חירם.

ג. העתקת תחנת השאיבה ברחוב מבצע חירם.

ד. החלפת קו המים ברחוב יהודה.

ה. חיבור מים למרכז צעירים.

ו. הקמת קו מים חדש לשכונת ותיקים שלב א'.

ז. שדרוג קו הביוב באזור תעשייה אריאל מערב(קו בין מפעל פריד לארכיברים).

 

עלות ההשקעות באריאל כ- 1.4 מלש"ח.

 

פרויקטים שהסתיימו בקרני שומרון.

א. השלמת קטעי מים ברחובות סביון,  הנוטעים, הגפן, קוממיות, הנחל, האצ"ל וא.ת הצפוני.

ב. השלמת פרויקט החצב והשקמה.

ד. השלמת פרויקט ביוב רחוב האלון ב'.

ה. הנחת קו ביוב לתחנת הדלק לנקודת האגודה למען החייל ולש.ג היישוב.

 

עלות ההשקעות בקרני שומרון כ- 783 אש"ח

 

התאגיד עמד בתוכנית ההשקעות המחייבות כפי שהוגדרו ע"י רשות המים.

התאגיד השקיע בשיקום ושדרוג מערכות מים וביוב כ-2.2 מלש"ח

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים