מידע לתושב | הסבר לגבי מרכיבי מד המים

מרכיבי מד המים

ישנם מספר סוגים של מדי מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם זהים בכולם.

  1. מספר מד המים - נועד לשיוך ולזיהוי מד המים לנכס ולצרכן. במערכות התאגיד מופיעים פרטי מד המים על פי זיהוי זה, אשר מופיע גם בחשבון המים הנשלח ללקוח.
  2. צריכת המים / קריאת מד המים – הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק ומשמשות לשם קריאת מד המים וחישוב חשבון המים. הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.
  3. פרפר מרכזי – בעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.שימו לב! אם קיימת צריכת מים בנכס והפרפר אינו מסתובב, סביר להניח כי מד המים אינו תקין.עם זאת, אם כל הברזים בנכס סגורים והפרפר מסתובב, סביר להניח כי קיימת נזילה ויש להזמין בעל מקצוע.
  4. פרפר קטן עם ספרות מסביבו – נועד לבדיקת תקינות וכיול מד המים במעבדה מוסמכת בלבד, לא לשימוש הצרכן.
  5. חץ – מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מותקנים כאשר כיוון החץ הינו לנכס. אם כיוון החץ הינו בכיוון הנגדי לנכס, הרי שמד המים אינו מורכב באופן תקין ויש לדווח על כך לתאגיד "מי שבע".

 

בדיקת בוררות /  תקינות מד המים

תקינות מד המים נבדקת במעבדות מוסמכות בלבד. במידה וישנו חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לתאגיד  הבדיקה כרוכה בתשלום ע"פ חוק, ונעשית ע"י מעבדה מוסמכת חיצונית. במסגרת הליך זה, מד המים מועבר לבדיקה במעבדה ע"י התאגיד, ובמקומו מותקן מד מים חדש בנכס.

במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבון הצרכן בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון בחשבונו בהתאם לנתוני הצריכות. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים הינו תקין, לא יבוצע החזר תשלום

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים